Телефони: +359 899 900 061
Адрес: 1784 София, жк. Младост 1, бл. 155, Партер
За нас

За нас

МУЛТИТЕХНИК ЕООД (MULTITECHNIK ЕOOD) е инженерингова фирма-доставчик на машини и оборудване за реализация на различни проекти. Част от тези проекти са разработени от фирмата, друга част – от специализирани консултантски фирми и трета част – от самите крайни клиенти.

Характерът на дейността на фирмата, необходимостта от близък контакт с крайните клиенти и не на последно място – формиране на цени максимално близки до тези на производителя, изискват тя да бъде официален вносител на по-голямата част от предлаганите машини и съоръжения.

Дейността на фирмата е насочена в три основни групи машини:
  • специализирани многофункционални машини MULTICAR - Германия
  • специализирани многофункционални машини MULTIONE - Италия
  • други специализирани машини

Отчитайки факта, че тези машини са многофункционални и докато MULTIONE произвежда самостоятелно почти всички видове допълнителни приспособления, то допълнителните приспособления за MULTICAR се произвеждат и предлагат от други фирми с достатъчно опит и практика в производството и търговията с подобен род оборудване. Сред тях са фирмите TRILETY GmbH, FIEDLER Maschinenbau GmbH, Reinex GmbH, SIMED s.r.o. и др.

За да отговори в най-пълна степен на изискванията на пазара, МУЛТИТЕХНИК ЕООД (MULTITECHNIK ЕOOD) е доставчик и на различни видове други специализирани машини и допълнителни приспособления. Особеното в случая е, че освен за МУЛТИКАР повечето от фирмите предлагат сменяеми надстройки за различни типоразмери товарни автомобили (ФОЛКСВАГЕН, МИТСУБИШИ, СКАНИЯ)

МУЛТИТЕХНИК ЕООД (MULTITECHNIK ЕOOD) е сертифицирана (Q0180910) по изискванията на ISO 9001:2008 от фирмата SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.Aвстрия.